På gång

Stor naturinventering i södra Jämtland 2018

Ecocom har fått förtroendet av Skogsstyrelsen att genomföra kartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd i distrikt södra Jämtland. Arbetet omfattar omkring 240 naturobjekt.

Läs mer
Nyheter / Direkt från våra sociala medier
Tjänster / Vi erbjuder följande tjänster
Referensuppdrag / Vad har Ecocom redan gjort