Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Välkommen Petter!

Petter Hedberg, naturkonsult

Petter Hedberg är disputerad biolog och vårt senaste stjärnskott på kontoret i Gävle! Petter har lång erfarenhet av inventeringar, miljötillståndsprocesser och ekologisk restaurering, inte minst inom våtmarker och täkter. På Ecocom kommer Petter att jobba med projektledning inom sina specialistområden.

Restaurering av Husebymaden

Ecocom har fått förtroendet att restaurera naturreservatet Husebymaden med särskild inriktning på att minska näringsläckage och förstärka fågellivet.

Flytt av växter

Här övervakar vi en insats för den sällsynta knölvialen. Växten grävs upp av Trafikverket som arbetar längs vägdragningen, och läggs sedan tillbaka.Flytt av knölvial

 

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.