På gång

Två forskningsprojekt om fladdermöss

Ecocom arbetar med två forskningsprojekt om fladdermöss, bägge i SLUs regi. Ett av projekten handlar om hur fladdermöss påverkas av infrastruktur och de andra handlar om påverkan på fladdermöss genom ljusförorening från belysning.

Läs mer
Nyheter / Direkt från våra sociala medier
Tjänster / Vi erbjuder följande tjänster
Referensuppdrag / Vad har Ecocom redan gjort