Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

Ecocom söker personal

Vi söker ambitiösa och engagerade medarbetare för flera tjänster: Redovisningsekonom, Naturkonsult, Vattenspecialist m fl. Ansök nu!

Restaurering av Husebymaden

Ecocom har fått förtroendet av Länsstyrelsen i Kronobergs län att restaurera naturreservatet Husebymaden med avseende på biologisk mångfald och särskild inriktning på fågellivet.

Fladdermöss i fokus

Ecocom genomför närmaste åren ännu fler naturvårdsuppdrag gällande fladdermöss på uppdrag från flera av landets Länsstyrelser.

 

 

<< Fransfladdermus, Myotis nattereri. Foto: Johnny de Jong.