Hållbar exploatering

Vi planerar, inventerar, följer upp och återställer ingrepp i natur- och kulturmiljöer

<< Nu är det vår! Vanlig padda vid parning, inventering i Blekinge, mars 2017. Foto: Alexander Eriksson.

Nytt om vindkraft, fladdermöss & fåglar

Nu finns en ny syntesrapport för vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar. Vår pilotstudie av fågelskyddssystemet DTBird tas tas upp i rapporten.

10 år av fladdermusobsar nu i Artportalen

Vi har fyllt på Artportalen i en samlad insats, med alla fynd av fladdermus som Ecocom har gjort för åren 2007-2016.

Följ oss på Facebook!

Missa inte våra senaste uppdateringar: www.facebook.com/EcocomAB