I augusti 2019 förvärvades Ecocom AB av branschkollegan Calluna AB. Under 2019 drevs företagen parallellt, men från och med 1 januari 2020 så är samtliga medarbetare i forna Ecocom anställda i Calluna och all verksamhet är överflyttad.

Alla pågående uppdrag och avtal fortsätter som vanligt i Callunas regi.

Gamla Ecocom gänget vill tacka alla kunder och forna medarbetare för fina samarbeten och vi hoppas att ni skall fortsätta arbeta med oss eller hitta tillbaka till vårt nya större gäng i Calluna AB.

Du hittar oss numera på www.calluna.se