Petter har en doktorsexamen i biologi från Warszawa universitet, avdelningen för växtekologi och bevarandebiologi. Petter har lång erfarenhet av ekologisk restaurering i våtmarker och
ängsmarker, både när det gäller design och faktiskt utförande.

Petter är också diplomerad vattenprovtagare för recipientprovtagningar och har under flera år arbetat med miljötillståndsprocesser för täktverksamheter, inklusive miljökonsekvensbeskrivningar och efterbehandlingsplaner. På Ecocom har Petter bland annat djupkarterat myrar samt utfört omfattande vattenprovtagningar av våtmarker.

Ansvarig konsult / Vad har Petter Hedberg gjort hittills