Ylva Eriksson är Ecocoms upplevelseguide och producent av dramatiserade vandringar. Hon har sedan 2013 producerat Väsenvandringar, upplevelsevandringar i naturmiljö och  turnerat runt med dessa i södra Sverige. Ur konceptet har hon också vidareutvecklat Vattnets väsen, en dramatiserad vandring på temat vatten. Ylva är utbildad i fysisk teater på The Commedia School i Köpenhamn samt i naturvägledning på SLU.

Utöver Väsenvandringar har Ylva även producerat Kalmar Slotts populära spökvandring Fasor & Illdåd samt har flerårig erfarenhet av att arbeta med barnteater i interaktiv form. Idag utbildar hon sig till landskapsarkitekt vid SLU Alnarp. I sitt arbete på Ecocom liksom i sina studier drivs Ylva av viljan att öka kunskaperna om och fascinationen för naturen, hos både barn och vuxna.

Ylva är tjänstledig under 2018 och avslutar sin utbildning som landskapsarkitekt. Eventuellt kommer hon att göra små ihoppp som guide, men under 2018 hänvisas till Ulrika Einebrant.

Ansvarig konsult / Vad har Ylva Eriksson gjort hittills