Vi har genomfört en utvärdering av en storskalig restaurering av Stenhammars gods betesmarker. Arbetet bestod i en inventering av dominerande arter, indikatorarter, mätning av vegetationsmängd och förna samt beskrivning av skötselbehov för ett stort antal delområden.

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/959">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser