Inventering av arter och andra parametrar i fasta provrutor i ett stort betesförsök med gotlandsruss på Krusenberg. I försöket fanns fasta provytor fördelade på tre hägn. Hälften av dessa var betade och hälften var skyddade från bete.

Vi inventerad alla rutor i mitten av maj, i mitten av juli och i mitten av september.

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/961">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser