I uppdraget ingick bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB), inklusive kartproduktion, tillståndsansökan, N2000-påverkansbedömning, inventering av arkeologi, naturvärdesinventering (NVI), fåglar och insekter.
Länsstyrelsen fattade beslut om tillstånd 2016.
Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/ansokan-om-takttillstand-horns-udde">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser