Under 2016 och 2017 genomförde vi den biogeografiska uppföljningen av apollofjäril i Kalmar län. Biogeografisk uppföljning är övervakning och uppföljning av arter som ingår i habitatdirektivet. Denna uppföljning ligger till grund för utvärderingen av bevarandestatus och utveckling för apollofjäril dels i Kalmar län dels nationellt.

I uppdraget genomfördes det första och det andra årets miljöövervakning enligt biogeografisk uppföljning på randlokaler till apollofjärilens utbredningsområde.

Lokalerna har inventerats med metoden punktinventering enligt standarden för Svensk dagfjärilsövervakning.

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/biogeografisk-uppfoljning-av-apollofjaril-kalmar-lan">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser