På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län genomförde vi en biogeografisk uppföljning av den rödlistade apollofjärilen, Parnassius apollo, på fastlandslokalerna Vårdkaseberget vid Marieberg, Grösnö, Tofsö, Yttervik och Viknäs i Trosa kommun. Syftet med arbetet var att övervaka apollofjäril i artens randlokaler i länet för att därmed kunna observera tidiga förändringar i artens utbredningsmönster.

Biogeografisk uppföljning är övervakning och uppföljning av arter som ingår i habitatdirektivet. Denna uppföljning ligger till grund för utvärderingen av bevarandestatus och utveckling för apollofjäril dels i Södermanlands län dels nationellt.

I uppdraget genomfördes det första årets miljöövervakning enligt biogeografisk uppföljning på randlokaler till apollofjärilens utbredningsområde.

Lokalerna har inventerats med metoden punktinventering enligt standarden för Svensk dagfjärilsövervakning.

Apollofjäril, Södermanland 2016 Foto Daniel Segerlind

Apollofjäril, Södermanland 2016 Foto Daniel Segerlind

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/biogeografisk-uppfoljning-av-apollofjaril/">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser