Ecocom har på uppdrag av Gävle kommun undersökt bottenfaunan i Gavleån i syfte att utreda vattendragets ekologiska status. Rapporten utgör underlag för kommunens fortsatta arbete med att nå Vattenmyndigheternas övergripande mål att uppnå god vattenstatus i kommunens vattendrag, och även naturvärden har bedömts.

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/bottenfaunaprovtagning-i-gavlean">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser