Vi genomförde 2016 en kompletterande inventering av groddjur med särskilt fokus på långbensgroda, Rana dalmatina, inför detaljplanen för Solbergamarken i Borgholms kommun.

Detaljplaneförslaget vid Solbergamarken innehåller en utbyggnad av tätorten Borgholm med ca 30 tomter för bostadshus och en våtmarksanläggning i form av ett par dammar för dagvattenhantering i området.
Läs mer om groddjursinventeringar.
Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/inventering-av-langbensgroda-borgholm">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser