Förstudie och inventering av vandringshinder för fisk i anslutning till allmän väg och järnväg i Skåne län. Syftet med uppdraget var att vi skulle hitta de platser där fisken hindras i sina naturliga förflyttningar på grund av vägar eller järnvägar. I uppdraget gjorde vi en GIS-analys och parametrar synkroniserades för vidare undersökning i Trafikverkets miljöportal. Därefter gjorde vi en inventering i fält.

Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/inventering-av-vandringshinder-for-fisk">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser