Ett kontrollprogram ska säkerställa att verksamhetsutövaren kan följa upp de villkor som ställs i tillståndet på ett bra sätt.

Kontrollprogrammet som utformades i det här uppdraget innehåller bland annat uppföljning kring hydrologi, naturvärden, friluftsliv, utsläpp, avfall och kemikalier.

Här ingår också checklista för kontrollprogram, kartor och information kring agerande vid olycka.
Dela:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ecocom.se/referenser/kontrollprogram-naturstenstakt-horns-udde">
Twitter
LinkedIn
Relaterade referenser