Ditt tips är viktigt!

På sommaren sluter sig fladdermössen samman i yngelkolonier och föder upp sina ungar. Under denna tid kommer många villaägare och sommarstugeägare i kontakt med fladdermöss genom att man upptäcker att fladdermössen flyttat in i huset. Men fladdermöss kan också ha boplatser på andra ställen, t ex i ihåliga träd. Om du känner till en boplats för fladdermöss; antingen ett sommartillhåll eller en övervintringsplats, så kan du tipsa oss genom att markera platsen på kartan och fyll i enkäten nedan. Lämna dina kontaktuppgifter!