Ecocom är organisatoriskt uppdelat i två regioner Nord och Syd med vardera ett regionkontor i Gävle och Kalmar. De medarbetare som har arbetsplatser på andra orter är knutna till ett regionkontor. Vi delar naturligtvis personal mellan regionerna och tillsätter alltid den personal som har bäst kompetens för att lösa uppgiften. Regioncheferna är en naturlig ingång för dig som vill diskutera ett uppdrag och då du behöver veta vem du skall ha kontakt med vidare.

Huvudkontor/Region Syd

Kalmar

Adress: Stortorget 38, 39231 Kalmar
Telefon: 076-1750300

Region Nord

Gävle

Adress: Första Magasinsgatan 3, 803 10 Gävle
Telefon: 076-1750300