Alexander har en magisterutbildning i biologi med särskild inriktning på naturvårdsbiologi. Alexander specialiserade under utbildningen på fladdermöss. Alexander har tidigare arbetat som samordnare på kansliet för Vattenmyndigheten Södra Östersjön på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ideellt engagemang saknas. Att arbeta som konsult är det perfekta jobbet för mig. Jag tycker om förändringar och nya utmaningar och stimuleras speciellt av att designa nya undersökningar som skall svara på en komplicerad ekologisk fråga som kunden har. I det större perspektivet vill jag vara med att finna lösningar på problem i brytningspunkten melln natur och samhälle.

Jag har arbetat med vindkraft i nästan tio år och är fortfarande involverad i ett stort antal vindkraftprojekt, men jag arbetar också idag med naturvårdsutredningar för kommuner och Länsstyrelser. Eftersom min specialitet är fladdermöss arbetar jag med olika typer av fladdermusutredningar t ex artkarteringar och kontrollprogram. Ett annat viktigt arbetsområde för mig är vattenförvaltning där jag arbetar med.. Eftersom min specialitet är fladdermöss arbetar jag med olika typer av fladdermusutredningar t ex artkarteringar och kontrollprogram. Ett annat viktigt arbetsområde för mig är vattenförvaltning där jag arbetar med..

Det jag ser som mest spännande är att arbeta med framöver är långtidsstudier av fladdermöss. Jag tror att kvaliteten i dagens utredningar kan förbättras och bli mer effektiva med utvecklad metodik och analys. Det viktigaste för mig är att tillsammans med kunden hitta samförstånd kring syfte och ambitionsnivå i uppdraget. Jag ser det som min uppgift att vägleda kunden till en lösning som svarar mot de behov vi identifierat tillsammans.

På min fritid tycker jag om att vandra och promenera i naturområden. Jag går både vandringstuer i svenska fjällen och promenterar regelbundet i naturreservaten i Kalmar län. Att se många miljöer har jag nytta av i mitt arbete.

 

Ansvarig konsult / Vad har Alexander Eriksson gjort hittills