Axel Linder har en masterexamen i miljövetenskap vid Stockholms Universitet där han inriktade sig på landskapsekologi och geografiska informationssystem (GIS). Axel har bred kompetens med ämnen som geologi, geomorfologi, landskapsekologi och biologi.

Hos Ecocom arbetar Axel bland annat med förstudier vid naturvärdesinventeringar (NVI). I arbetet med förstudier, fjärrkartering och planering förbereder och underlättar Axel arbetet för Ecocoms fältpersonal. Axel är främst engagerad i större projekt åt kunder som Trafikverket, regionala myndigheter och kommuner.

På Ecocom utvecklar Axel även nya sätt att analysera tillgängliga data i naturvårdssyfte. Axel bistår också kolleger med stöd vid tekniska frågor gällande GIS, utveckling av arbetsflöde, fjärranalys samt datainsamling.

-Jag tycker det är kul att arbeta med fjärranalys eftersom det gör att min breda kompetens kommer till sin rätt. Här kan jag arbeta med lagar och regler inom naturvård, en stor mängd olika artgrupper samtidigt som exempelvis jordarter, berggrunder.