Björn har en masterutbildning i ekologi från Uppsala universitet. Redan innan sin examen började Björn arbeta på Ecocom under fältsäsong. Björn har en stor bredd av kunskaper inom olika artgrupper och deras ekologi. På Ecocom arbetar Björn framför allt med naturvärdesinventeringar (NVI), fladdermusundersökningar, groddjur och insekter.

Björn medverkar i den nationella, biogeografiska uppföljningen av landets mest artrika fladdermuslokaler. Han har också inventerat miljöer kring järnvägsstationer i ett riksomfattande projekt för Trafikverket för att kartlägga biologisk mångfald i dessa infrastrukturmiljöer. Många av Björns naturvärdes- och fladdermusinventeringar är och har varit kopplade till vindkraftsprojektering.

Ansvarig konsult / Vad har Björn Palmqvist gjort hittills