Britten har lärarexamen i svenska och moderna språk, och mer än 25 års erfarenhet av undervisning i svenska språket på gymnasienivå. På Ecocom svarar Britten för språkgranskning av så gott som varje projektrapport som lämnar företaget. Britten arbetar också med språkriktighet, korrekturläsning och mottagaranpassning av det informationsmaterial som vi tar fram i olika uppdrag. Hon fungerar också som ett stöd för alla medarbetare i diskussioner där vi producerar underlag till och färdigställer skyltar, broschyrer, tryckta guider eller handböcker.

Ansvarig konsult / Vad har Britten Lundborg gjort hittills