Cecilia har en magisterexamen i biologi från Uppsala universitet. Hon har tidigare drivit en egen naturkonsultfirma och har också ett förflutet som konsulent och fältassistent på Centrum för biologisk mångfald och som forskningsassistent på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. På Ecocom jobbar Cecilia mycket med kärlväxter och design av naturundersökningar inom kärlväxter. Hon har bland annat arbetat med uppföljning efter omfattande restaureringsinsatser i betesmarker i projekt för SLU.

Cecilia arbetar också mycket med kulturlandskap och biologiskt kulturarv. Även friluftsområden och tätortsnära natur är Cecilias arbetsområden. Här har Cecilia exempelvis inventerat rekreationsvärden i naturreservaten Flaten och Nacka i Stockholms stad. Reservat som är väl nyttjade och populära tätortsnära områden för naturupplevelser och friluftsliv. I uppdraget ingick att bedöma vilka åtgärder som kan öka möjligheterna till rekreation.

Ansvarig konsult / Vad har Cecilia Rätz gjort hittills