Cecilia har arbetat många år inom ekonomi och HR på företag som Kährs, Maersk och Arla. Hon har bland annat arbetat med koncernredovisning och internrevision inom kvalitet och miljö och löpande arbete med reskontra, löner, sälj och kundservice. Cecilia har också haft fackliga förtroendeuppdrag.

På Ecocom arbetar Cecilia med ekonomi- och personalfrågor. Det är Cecilia som sköter redovisningen och den ekonomiska uppföljningen, fakturering och betalningar, tillsyn av kontrakt, avtal och försäkringar, anställningar, löner samt övriga uppgifter inom området. Hon arbetar också strategiskt med att effektivisera och utveckla vår verksamhet på den administrativa sidan. En viktig roll hos oss som växande företag.