Daniel har en magisterexamen i biologi vid SLU Ultuna, Uppsala. På Ecocom arbetar Daniel mycket med groddjur, hopprätvingar, dagfjärilar och kärlväxter, men också med andra typer av inventeringar. Daniel är också Ecocoms fotograf. Han har tidigare jobbat professionellt i egen firma som fotograf och med forspaddling och naturguidningar.

På Ecocom har Daniel ägnat mycket tid åt de miljöövervakningar som länsstyrelsen årligen genomför. Exempelvis av mnemosynefjäril i Norrtäljes hagmarker och stinkpadda ute i skärgården på Västkusten. Daniel har under flera års tid övervakat trumgräshoppa i Södermanlands län och varit delaktig i den uppföljningsplan som länet nu använder i det fortsatta övervakningsarbetet.

Ansvarig konsult / Vad har Daniel Segerlind gjort hittills