Eric Blomgren tog en magisterexamen i biologi på Uppsala universitet år 2011 med inriktning mot ekologi och naturvård. Under studierna har han specialiserat sig mot fågelekologi. Tidigare har Eric tjänstgjort inom både företag, universitet och på statlig myndighet, framförallt med stickmyggsekologi, fågelekologi, miljöövervakning och GIS-modellering. Han har även arbetat omfattande med ringmärkning av fåglar på Öland, på Gotland samt i Sydafrika.
Eric sitter även med som suppleant i Föreningen Tegelsmorasjön samt är aktiv inom Upplands Ornitologiska Förenings fågelskyddsgrupp.
-Det bästa med att arbeta som naturvårdskonsult tycker jag är kombinationen kundkontakt, fältarbete och kreativ planering. Jag finner uppgiften mycket stimulerande, då jag dels får nytta av mina erfarenheter och kunskaper och dels faktiskt kunna få bidra med viktiga insatser för naturmiljön samtidigt som jag hjälper en kund.
-Jag arbetar främst med uppdrag för vindkraftsbolag och planerare av transportinfrastruktur som innefattar både skrivbords- och fältstudier för att kunderna på bästa sätt ska kunna implementera sina verksamheter så effektivt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat utför jag fältinventering av fåglar inför vindkraftsetableringar, och då främst rovfåglar. Flera av uppdragen gäller genomförande av egenkontrollprogram, vilket jag även arbetat med tidigare i karriären.
-I framtiden skulle jag vilja engagera mig i fleråriga projektstudier, för att tillsammans med kunder kunna identifiera eventuell miljöpåverkan av olika verksamheter och på så sätt kunna minska eller eliminera negativ påverkan.
-För mig är tydlig kommunikation med kunden en hörnsten i arbetet. För ett lyckat uppdrag anser jag att fortlöpande kommunikation mellan konsult och kund är viktigt, då man inte sällan får nya idéer under arbetets gång.
-På fritiden skådar jag gärna fåglar i när och fjärran, sysslar med sportfiske eller bara strövar omkring i naturen hemma runt Örbyhus. Andra intressen är mat, musik, chiliodling och min norska skogkatt Mats.