Fredrik har en kandidatexamen i biologi från SLU, Uppsala. Han har lång erfarenhet av ornitologiskt arbete och har bland annat jobbat som fältassistent och ringmärkare på fågelstation. På Ecocom arbetar Fredrik med fågelinventeringar, men också kontrollprogram för fåglar i samband med vindkraft och teknisk utveckling av inventering vid svåra förhållanden.

Fredrik har också varit drivande i Ecocoms pilotinstallation av fågelskyddssystemet DTBird för vindkraftverk. Ett projekt att utvärdera systemet under svenska förhållanden. Där har Fredrik haft hand om databehandling, analyser och den diskussion som sammanfattas i slutrapporten.

Fredrik är också kunnig inom miljölagstiftning och hänsynsförfaranden inom vindkraftsprojektering.

Ansvarig konsult / Vad har Fredrik Litsgård gjort hittills