Joel Hallqvist har en magisterexamen med inriktning mot växtekologi från biologiprogrammet, Göteborgs universitet. Joel är expert på skalbaggar och skalbaggars ekologi. Han har bland annat arbetat som artspecialist och forskningsassistent på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

På Ecocom arbetar Joel mycket med inventeringar och artbestämning av skalbaggar, som i projektet vid Hansta motorbana. Men Joel arbetar också med artinventeringar inom en rad artgrupper och med naturvärdesinventeringar, NVI.

Ansvarig konsult / Vad har Joel Hallqvist gjort hittills