Kajsa har en masterexamen i biologi med särskild inriktning mot ekologi och naturvård. Genom sin utbildning har Kajsa utvecklat goda art- och fältkunskaper, inom både kärlväxter och vertebrater. I samband med sin masteruppsats arbetade hon med det regionala miljöövervakningsprogrammet för fjäll, i samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län, som innebar att undersöka och följa upp effekter av klimatförändringar i fjällområden.

–  Arbetet som ekologikonsult ser jag som en bra mix mellan individuellt ansvar och arbete i grupp. Jag tycker om att arbeta med de frågeställningar som ekologiuppdragen innebär, då det ger mig möjlighet till problemlösning på ett konkret sätt samt möjlighet att utveckla mina kunskaper och knyta dessa till större sammanhang.

Kajsas kunder är bland andra centrala verk och kommuner och i den kontakten vill hon medverka till att driva kundens miljöarbete framåt, och inte minst bidra med den där extra pusselbiten.

–   Mina uppgifter hos Ecocom innefattar fältinventeringar, förstudier, konfliktanalyser och naturvärdesinventeringar (SIS). Framöver vill jag gärna fördjupa mig i större landskapsanalyser. Sambandet mellan natur och samhälle, hur dessa kan mötas och utvecklas är något som intresserar mig då jag tycker det är viktigt att innefatta naturen i fler sammanhang än miljöfrågor. Jag vill även arbeta med naturvärdesinventeringar (SIS) då det ger mig möjlighet till breda perspektiv och analyser. Utöver det vill jag leda projekt för att det ger mig möjlighet att arbeta med naturvårdsfrågor genom hela processen tillsammans med övriga medarbetare på Ecocom.

–  Vare sig det gäller att utföra fältinventeringar eller göra djupgående analyser – samarbetet med kunden ger mig möjlighet att arbeta med naturvårdsfrågor, både teoretiskt och praktiskt, där jag som ekologikonsult kan bidra till att utveckla och påverka miljöarbeten i en positiv riktning.

–  På min fritid hittar man mig antingen på någon loppis letande efter fina 60-tals prylar, eller med vänner och familj, gärna i naturen eller i vår stuga mitt ute i havet.