Ludvig har en masterexamen i biologi från Stockholms universitet. Masterarbetet, som finansierades genom ett SIDA stipendium, var inriktat på att studera och genomföra ett ekologiprojekt kring den amerikanska krokodilen i Costa Rica. Under studietiden gjorde Ludvig även ett projektarbete i Peru om amfibier.

-Jag har arbetat med fiskvandringsfrågor på SLU. Ett arbete som inkluderade datahantering och laborativt arbete med fisk. Jag är även utbildad yrkesdykare med A-certifikat och har arbetat som konsult med detta. Uppdragen har varierat från vetenskapliga inventeringar till att vara säkerhetsdykare samt undervattensfotograf/filmare för Mattias Klum främst i dokumentären ”Havets Öga” som handlar om Östersjön och var ett Baltic 2020-projekt. Andra anställningar har varit som biolog och guide på Fjärilshuset/Haga Ocean samt som lärare på gymnasienivå.

-Arbetet som naturvårdskonsult hos Ecocom ger mig möjlighet att tillvarata mina erfarenheter från tidigare verksamhet och studier. Naturen, ett gott kundfokus och god kvalité i uppdraget är min prioritering.

-Hos Ecocom gör jag inventeringar, analyser och rapportering främst kring insekter, fladdermöss, amfibier samt kärlväxter. Det som intresserar mig särskilt är akvatiska organismer både i limnologiska och marina miljöer, jag har också stort intresse för herpetologi.

-På min fritid ägnar jag mig gärna åt akvarie- och terrariehobbyn. Jag dyker även och fiskar en del och är generellt mycket ute i naturen. Det som ofta styr vad jag gör i naturen är vart mitt intresse för naturfoto och film tar mig.