Magnus är disputerad biolog vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot insekter. På Ecocom är Magnus chef för Region Nord och leder verksamheten från kontoret i Gävle. Han har tidigare drivit naturvårdsföretaget Faunistica med säte i Gävle och har varit anställd både som projektledare vid Jordbruksverket och som koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP.

Operativt jobbar Magnus mycket med ekologiskt viktiga biotoper, med särskilt fokus på infrastruktur. Här har Magnus bland annat arbetat med kartläggning av biologisk mångfald vid gräsmarkerna på Swedavias samtliga flygplatser i Sverige. Magnus har också uppdrag som expertstöd till naturvårdsprojekt inom EU:s LIFE-program, med rådgivning och granskning mot habitatdirektivet och fågeldirektivet.

Ansvarig konsult / Vad har Magnus Stenmark gjort hittills