Marcus har en magisterexamen i ekologi från Lunds universitet. Han har arbetat med många artgrupper och har ett förflutet som naturvårdsbiolog på länsstyrelsen där han bland annat arbetade med åtgärdsprogram för hotade arter, ÅGP. Marcus har också jobbat som fiskekonsulent.

Som regionchef på Ecocom leder Marcus verksamheten i Region Syd från kontoren i Kalmar och Göteborg. På Ecocom arbetar Marcus annars operativt med naturvärdesbedömningar, inventeringsmetodik, design av inventeringar inom områden som kärlväxter, kryptogamer, fåglar och amfibier, fisk, limnologi och våtmarksekologi. Han har också arbetat med landskapsplaner för ekologi, som för Trollhättans kommun. Marcus jobbar även med restaurering och skötsel av natur, exempelvis skötselplaner, som för Strömsbergs naturreservat i Jönköpings kommun.

Ansvarig konsult / Vad har Marcus Arnesson gjort hittills