Martin har en masterexamen i biologi från Linköpings universitet. Han är en hängiven fladdermuskännare och arbetar framför allt med fladdermusuppdrag på Ecocom, som projektledare och inventerare. Martin är också mycket kunnig inom vattenfrågor. Han har arbetat både som vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Kalmar med ansvar för recipientprovtagning. Han har även ansvarat för forskningsprojekt om hoppkräftor på Linnéuniversitetet.

Martin har också mycket stora kunskaper inom GIS och arbetar bland annat med analyser av naturvärden och ekologiska samband på landskapsnivå.

Ansvarig konsult / Vad har Martin Brüsin gjort hittills