Per har en kandidatexamen i geografi från Göteborgs universitet med fortbildning inom bland annat miljörätt, geografiska informationssystem (GIS) och vindkraft. Per har stora kunskaper inom ornitologi. Han har under många år varit starkt involverad i fågelstudier och ringmärkning av fåglar vid Ottenby fågelstation på Öland, liksom med olika forskningsstudier på fåglar i Europa och Afrika.

På Ecocom arbetar Per framför allt med olika typer av fågelinventeringar, med tillhörande projektledning och rapportskrivande. Men han gör också inventeringar av andra artgrupper och naturvärden (NVI), samt jobbar även med GIS-uppdrag som exempelvis i projektet digitalisering av bergartsdata åt Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

Ansvarig konsult / Vad har Per Österman gjort hittills