Sandra har en examen i biologi från Linnéuniversitetet och arbetar på Ecocom framför allt med inventeringar. Hon arbetar inte minst med kärlväxter och naturvärdesinventeringar. Sandra har bland annat jobbat inom de nationella projekten med artrika vägkanter och med järnvägsstationer, bägge uppdrag för Trafikverket som pågår under flera år.

Ansvarig konsult / Vad har Sandra Nilsson gjort hittills