Sofia har en kandidatexamen i biologi med inriktning mot naturvårdsbiologi och har tidigare arbetat med artinventering, miljöövervakning i ängs- och betesmarker och naturvärdesbedömning i skog. Parallellt med detta har Sofia haft ett ideellt engagemang i naturvårdsfrågor och har bland annat varit sekreterare i Naturskyddsföreningen i Härnösand.

–  På Ecocom utför jag naturvärdesinventeringar och fungerar som fältinventerare och artspecialist på kärlväxter, skogslevande kryptogamer och fjärilar. Genom att ofta vara ute i fält utvecklas jag i min förmåga att läsa naturen utifrån de arter och miljöer jag hittar, vilket är en drivkraft i mitt jobb.

Sofias kunder är ofta myndigheter som länsstyrelser, kommuner och statliga verk, för vilka hon bland annat utför naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar och naturvärdesbedömningar. I uppdragen Sofia bidrar med kunskap och engagemang.

–  I framtiden vill jag som naturkonsult utnyttja min specialistkompetens inom olika artgrupper för artinventeringar och artbestämning, och leda projekt främst kopplade till skog och odlingslandskapet. Skog och odlingslandskap ligger mig varmt om hjärtat och ett riktigt bra uppdrag berör restaurering eller skötseln av dessa miljöer.

–  På min fritid strövar jag gärna i min närnatur. Jag gör också kortare resor inom Sverige för att se och lära mig nya arter, gärna tillsammans med vänner.