2017-11-25

Ecocom utformar groddjurstunnel vid Jämjö

Längs väg 754 vid Klakebäck i Jämjö har Ecocom i samarbete med Trafikverket planerat en groddjurspassage för att åtgärda problematiken med de återkommande vandringarna över vägen av vanlig padda. På våren vandrar stora mängder paddor från de omgivande skogsmiljöerna ner till dammen söder om vägen, vilket dokumenterats både genom en förstudie, fältbesök och undersökning med driftstaket. Paddornas vandring över vägen har under många år orsakat en stor mängd trafikdödade paddor under vissa fuktiga nätter på våren. Ecocom har nu hjälpt Trafikverket att utreda och anlägga en groddjurspassage för en säkrare vandring för paddorna. Arbetet med att anlägga grodpassagen beräknas vara klar i mitten av december.

Läs mer om grod- och kräldjursinventeringar.