2019-09-06

Företagen Ecocom och Calluna förenas

Calluna AB har köpt samtliga aktier i Ecocom AB. Ecocom AB är numera ett helägt dotterbolag i Callunas koncern. Efter en övergångstid då bolagen drivs separat är avsikten att Ecocom och Calluna skall förenas.

–  Magnus Stenmark och jag har önskat satsa på annat än företagande framöver och då bedömt att en affär med Calluna ger medarbetarna och bolagets nuvarande kunder de bästa framtidsmöjligheterna, säger Alexander Eriksson tf vd och grundare till Ecocom AB.

För Ecocoms kunder innebär affären på sikt att bolagets konsulter får tillgång till fler verktyg, kollegor och en bredare kompetensbas och därmed kan leverera tjänster med ännu högre kvalitet och leveranssäkerhet. På kort sikt innebär förvärvet inte någon förändring för kunderna. Ecocom kvarstår som eget bolag under en övergångstid och de flesta uppdrag kommer att slutföras under denna tid på det sätt som avtalats.

–   Syftet med affären är att växa och stärka Callunas position både vad gäller kompetens, erfarenhet och geografisk täckning. Detta samgående föranleder därför inte några personalminskningar varken hos Ecocom eller Calluna, säger Fredrik Ström vd för Calluna AB.

Calluna AB är Sveriges största naturmiljökonsultbolag med omkring 70 medarbetare. Genom förvärvet av branschkollegan Ecocom stärks kompetens, erfarenhet och konkurrenskraft ytterligare. Köpet innebär att Callunas koncern ökar antalet konsulter med ca 20 välrenommerade nya kollegor med tyngdpunkt på Kalmar, Gävle och Göteborg.

Läs mer om Calluna på bolagets webbsida: www.calluna.se