2018-03-01

Fältinventerare – arter och habitat

Är du biolog med ett stort artintresse? Nu söker Ecocom AB flera fältinventerare för fältsäsongen 2018. Våra uppdrag spänner över flera ekologiska fält såsom kärlväxter, insekter, grod- och kräldjur och fåglar samt naturvärdesinventeringar av skogliga naturtyper och gräsmarker. Fältsäsongen pågår till och med augusti. Det finns möjlighet till förlängning.

Lämplig bakgrund är biolog med ett stort intresse för arter och naturvårdsfrågor. Det är meriterande om du har dokumenterad fördjupad kunskap inom en artgrupp. Du kan till exempel ha utvecklat ditt intresse genom att vara aktiv i en förening, ha läst fördjupningskurser, ha arbetslivserfarenhet som konsult eller ha forskarbakgrund. Du har körkort och är van att planera och arbeta självständigt. Du är också beredd att periodvis arbeta långt från din hemort.

Vi ser fram emot din ansökan och ditt CV via mejl till ansokan@ecocom.se. I ämnesraden skriver du ”Ansökan fältinventerare [2018-2]”. Intervju och anställning sker löpande under april, maj och juni. Ansökningarna utvärderas löpande. Därför välkomnar vi din ansökan så snart som möjligt.

Placeringsort är i första hand Kalmar eller Gävle. Kontaktpersoner är:

Marcus Arnesson
0761 75 03 01
Regionchef Syd

Magnus Stenmark
0709 75 89 67
Regionchef Nord