2018-06-07

Kartläggning av naturområden i södra Jämtland

Ecocom har fått förtroendet av Skogsstyrelsen att genomföra kartläggning av områden för naturvårdande skötsel och biotopskydd i distrikt södra Jämtland. Arbetet omfattar omkring 240 naturobjekt