2017-04-27

Forskning om fladdermöss och insekter vid vindkraftverk

Den 28/6 monterades utrustningen i ett av Vindval finansierat forskningsprojekt om fladdermöss och insekter vid Lemnhult vindkraftsanläggning. Ecocom deltar i projektet genom att leverera långtidsundersökning av fladdermöss.

Forskningsprojektet syftar till att undersöka korrelation i tätheten av insekter och fladdermöss i höjd med vindkraftverkets nacell. Projektet drivs av Johnny de Jong, Centrum för biologisk mångfald tillsammans med flera andra forskare, bl a Jonas Victorsson, SLU.

Liknande undersökningar har gjorts tidigare, men inte med samma precision och sannolikt kan därför undersökningen bidra med ny kunskap om vilka insekter som fladdermössen jagar när de befinner sig på hög höjd samt pröva hypotesen att fladdermöss attraheras till vindkraftverk p g a insektsansamlingar.

Undersökningen finansieras av Vindval och är planerad att avrapporteras 2018.

Stort tack till killarna på Vestas för ett mycket effektivt samarbete vid montering av utrustningen.