2018-06-07

Tipsa oss om du har fladdermöss i huset

Ecocom genomför under sommaren 2018 en insamling av tips på kolonilokaler för fladdermöss. Om du har eller har haft fladdermöss i huset eller sommarstugan, hjälp oss gärna genom att lämna ett tips!

Tipsinsamlingen av kolonilokaler för fladdermöss utförs av Ecocom och drivs av Södertörnsekologerna som är en kommunal naturvårdssamverkan mellan tio kommuner i Stockholm län. Vi är därför särskilt intresserade av tips från Stockholmsområdet men det går bra att rapportera tips från hela landet. Tips från andra delar av landet kan komma till nytta senare, men inom ramen för detta projekt kommer vi bara att följa upp tips ifrån Södertörn.

Fladdermöss bor ofta i äldre byggnader eller ihåliga träd men kan även bebo andra utrymmen. Om du känner till en plats där fladdermöss bor så delta i vår tipsinsamling. Under 2019 kommer vi sedan att höra av oss till några av er som tipsat för att följa upp de bästa av de inkomna tipsen. Vid uppföljningen bestäms ett tillfälle då en fladdermusexpert kan komma hem till er för att ta reda på vilken fladdermusart samt hur många individer det rör sig om.

Projektet består av flera delmoment med det övergripande syftet att överblicka fladdermössen artsammansättning, utbredning och status på Södertörn. Just kunskapen om fladdermössens boplatser är en viktig pusselbit för att kunna bevara organismgruppen för framtiden. Projektet är delfinansierat med LONA- bidrag och pågår mellan 2017-2019.

Tack för ditt tips!