2018-10-28

Torr sommar har effekt på hotade kärlväxter

Den varma och torra sommaren 2018 har lett till ett svagt år för de båda arterna finnögontröst och sen fältgentiana som vi på Ecocom övervakat åt Länsstyrelsen i Stockholms län och Swedavia. Den kraftiga återhämtning som noterades 2017 är bruten.

Finnögontröst som minskat kraftigt i antal under de senaste åren vid Lejdens gård följer 2018 den minskande trenden med tidernas lägst observerade antal. Sen fältgentiana har varit på uppåtgående de senaste åren men 2016 blev en tillbakagång i antal observerade plantor. Data från 2017 visade på en stark ökning, medan 2018 var en av bottennoteringarna sedan mätningarna startade för nio år sedan.

Finnögontröst Euphrasia officinalis ssp. officinalis

Data för Finnögontröst och Sen fältgentiana vid Lejdens gård 2008-2018.

 

Sen fältgentiana Gentianella campestris var. Campestris.