Ecocom är ett konsultföretag specialiserat på natur och ekologi. Vi arbetar både med land- och vattenmiljöer. Som naturkonsult är Ecocoms affärsidé att bidra med kompetens där miljö- och naturfrågor spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. Ecocom arbetar med naturvård och skyddad natur. Men också med exploatering där vi hjälper våra kunder att minimera sin påverkan på naturen. Våra kunder finns idag inom centrala verk, länsstyrelser och kommuner, liksom inom näringsliv, universitet och högskolor samt olika EU-projekt.

Fältarbetet är vårt fundament

Som naturkonsult arbetar vi ofta med naturvård. När det gäller skyddad natur är fokus vanligen att utreda hur status för arter eller miljöer utvecklas. Andra vanliga arbetsområden som naturkonsult är att ta fram förslag på långsiktiga strategier för en livskraftig utveckling. När vi arbetar med hållbar exploatering t ex med vindkraft, infrastruktur, detaljplanering, täkter, skjutfält, hamnar och verksamheter, är fokus ofta istället att bedöma påverkan och att finna det alternativ som leder till minsta möjliga påverkan på naturen. Oavsett om man arbetar med naturvårdsfrågor eller exploatering är det dock avgörande att befinna sig ute på fältet där allt händer och allt börjar. Vi brukar säga att en analys aldrig kan bli bättre än den data den bygger på. Fältarbetets omfattning är därför i de flesta fall avgörande för uppdragets kvalitet.

Ecocom arbetar brett med naturfrågor där fältekologi och inventeringar är ett viktigt område men vi erbjuder också expertstöd och rådgivning, arbetar med information och pedagogik, liksom med naturplanering och miljöansökningar. Våra medarbetare är framförallt biologer och ekologer med ett stort intresse för natur och miljö.

Ett decennium senare

Bolaget Ecocom bildades 2006 som en ekonomisk förening. År 2012 ombildades den dåvarande ekonomiska föreningen till aktiebolag. Ecocom AB är ett aktiebolag som har vuxit kraftigt de senaste åren. Företaget har en stabil kundbas och en ökande omsättning. År 2016 omsatte Ecocom cirka 13 miljoner SEK. Sedan bolagets bildande 2006 har Ecocom utfört omkring 1200 uppdrag som naturkonsult över hela Sverige.