Uppdraget innebär att stödja pågående LIFE-projekt i Sverige och i Danmark genom bland annat besök, genom att ta fram och utvärdera rapporter, bedöma projektets fortgång och bistå med teknisk hjälp för att underlätta projektets framgång. Utöver detta ingår kvalitetsgranskning och närvaro på olika sätt för att stödja projekten.

Expertstödet är en del i ett nätverk inom LIFE för att underlätta ansökningar, hjälp under projektets gång och utvärdera färdiga resultat.  Stöd erbjuds i form av workshops, telefonsamtal, möten och mailkontakt efter behov.

NEEMO är ett organ inom EU som ansvarar för övervakningen av LIFE-projekt (Life Action Grants) och av organisationer som får finansiering från EU:s LIFE-program (Life Operational Grants). NEEMO är en juridisk enhet som består av nio partnerföretag spridda över hela Europa. Huvudkontoret ligger i Freiburg (Tyskland). Samordningsgruppen, ansvarig för den tekniska samordningen av kontraktet liksom kommunikationsgruppen är baserade i Bryssel.

Dela:
Relaterade referenser