I uppdraget ingick att genomföra en naturvärdesinventering för att kartlägga de naturvärden som finns. Syftet med inventeringen var att kartlägga befintliga naturvärden inför ett spårbyte på Södra stambanans uppspår på sträckan mellan Vislanda och Mosselund.

NVI:n gjordes i enlighet med svensk standard SS 199000:2014 och med stöd av teknisk rapport SIS‐TR 199001:2014.

Dela:
Relaterade referenser