Uppdraget var en kommunikationsinsats för att bearbeta ett dokument i Sundsvalls kommuns nya Natur- och friluftsplan. Den kompetens som efterfrågades var: förmåga att analysera, strukturera, prioritera en stor textmängd för att göra dokumentet tydlig och lätt att använda. För att kunna förstå och bearbeta texten krävdes även insikt om betydelsen av natur- och friluftsfrågor generellt, samt hur dessa frågor integreras inom fysisk planering och kommunens olika verksamheter.
Uppdraget omfattande redigering, omdisponering och språklig bearbetning. Syftet var att få dokumentet tydligt och överskådlig. Lätt att använda och ta till sig.

Frågor som ställdes var:

  • Förstår man innehållet?
  • Hänger de olika kapitlen ihop och är logiskt placerade?
  • Hur växlar man bäst mellan naturvård och friluftsliv?
  • Saknas något för läsaren?

Målgruppen vari första hand kommunens politiker och tjänstemän. Men också föreningar, företag och olika verksamheter.
Sundsvalls kommun

Resultatet är Faktadelen som ingår i Sundsvalls kommuns nya Natur- och friluftsplan.

Dela:
Relaterade referenser