Inventeringen av fladdermöss koncentrerades till att undersöka vilka fladdermusarter som förekommer i fyra områden i Mellansverige. Alla områdena var föremål för projektering av vindkraft.

Vid inventeringen använde vi en kombination av automatisk registrering av fladdermöss och linjetaxering med Batlogger. Inspelade fladdermusljud analyserades sedan automatiskt och manuellt med mjukvaruprogrammet Omnibat.

I uppdraget ingick också diskussioner om hur en exploatering skulle påverka fladdermusfaunan och vi lämnade också förslag på åtgärder för att minimera påverkan.
Förutom vanliga arter som nordisk fladdermus, vattenfladdermus, mustasch/taigafladdermus och brunlångöra, hittades vid inventeringen även fransfladdermus.

Fladdermusinventering

Fladdermusinventering

Dela:
Relaterade referenser