Vi har på uppdrag av både Länsstyrelsen i Stockholms län och Swedavia genomfört för tionde året i rad miljöövervakning av de två rödlistade arterna sen fältgentiana Gentianella campestris och finnögontröst Euphrasia officinalis vid Lejdens gård. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med hotade arter och Swedavias miljöarbete mot miljömålet Biologisk mångfald.

Dela:
Relaterade referenser