Ecocom har genomfört en naturvärdesinventering av myrar inom SÅ Bergtäkts koncessionsområde, samt genomföra en analys av torvdjup och humifieringsgrad av de myrar som fanns inom koncessionsområdet. Syftet med uppdraget var att ta fram underlag till en kompletteringsförfrågan gällande förlängning av koncessionen där dessa uppgifter efterfrågats

Dela:
Relaterade referenser