I uppdraget ingick att utföra en uppföljande inventering av stortapetserarbi genom märkning och återfångst samt slinginventering för en populationsuppskattning. Vi skulle även fungera som stöd vid framtagande av en signalartslista. Syftet med inventeringen var att följa upp artens respons på åtgärder som har genomförts eller planeras på lokalerna.

Stortapetserarbi inventerades med hjälp av märkning och återfångstmetoden eller slinginventering på de mindre lokalerna. Vi gjorde en populationsuppskattning för att få fram ett jämförande underlag från föregående års inventeringar.

De metoder vi använde var märkning och återfångst, samt slinginventering. Stortapetserarbi hittades på flera lokaler och totalt uppgick individantalet till 142 individer. Mängden födosubstrat hade liksom föregående år ingen direkt koppling till mängden bin.

Dela:
Relaterade referenser