Inventeringen syftade till att undersöka vilka fladdermusarter som förekommer i området, samt att undersöka aktivitetsnivån av olika fladdermusarter.

Vid inventeringen använde vi en kombination av automatisk registrering av fladdermöss och manuell fladdermusinventering. Vi inventerade området under två nätter med nio autoboxar (utrustning för automatisk fladdermusregistrering) och manuell inventering. Inspelade fladdermusljud analyserades sedan automatiskt och manuellt med mjukvaruprogrammet Omnibat. I uppdraget ingick också diskussion om hur en exploatering skulle påverka fladdermusfaunan och förslag på åtgärder för att minimera påverkan.

Dela:
Relaterade referenser