Fladdermusinventering i samband med planering av vindkraft vid Larsbo – Valparbo, Tierps kommun. Inventeringen syftade till att undersöka vilka fladdermusarter som förekommer i området och aktivitetsnivån för olika fladdermusarter, under koloniperioden och migrationsperioden. Här använde vi en kombination av automatisk registrering av fladdermöss (med autoboxar) och manuell fladdermusinventering genom linjetaxering (en autobox som varit uppsatt en natt på en lokal).

Inledningsvis sammanställde vi tidigare känd kunskap om fladdermusförekomsten i området. Därefter inventerade vi området vid under två tillfällen: dels under koloniperioden (sommar) och dels under migrationsperioden (höst). Området inventerades under sammanlagt 72 boxnätter.

 

Dela:
Relaterade referenser